Pałac Marianny Orańskiej

Kamieniec Ząbkowicki

Niderlandzka królewna – Marianna Orańska, odziedziczyła dobra kamienieckie po zmarłej matce. Bardzo szybko przyjechała obejrzeć te ziemie i zdecydowała o zbudowaniu letniej rezydencji. Prace projektowe powierzyła znanemu berlińskiemu architektowi – Karlowi Schinklowi, które ruszyły zaledwie po kilku miesiącach. Budowa okazałej rezydencji mocno się przedłużyła, głównie poprzez rozwód królewny, który odbył się w atmosferze skandalu. Ostatecznie pierwsi mieszkańcy pałacu wprowadzili się w 1857 roku, natomiast oficjalne zakończenie prac, zwieńczone odsłonięciem pomnika Nike na 11-metrowej kolumnie, miało miejsce dopiero w 1872 roku. Marianna zmarła jedenaście lat później, a jej potomkowie rezydowali w Kamieńcu Ząbkowickim, aż do radzieckiego natarcia w 1945 roku. Po wojnie pałac doszczętnie spłonął i dopiero pod koniec lat 80-tych prywatny dzierżawca rozpoczął jego rekonstrukcję. W 2012 roku obiekt wrócił pod zarząd gminy i po szybkim, bardzo intensywnym remoncie, został udostępniony zwiedzającym.

Dane adresowe: ul. Zamkowa 9
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
+48 74 637 01 67
http://www.palacmarianny.com.pl
pit@kamzab.pl