Góra Krzyżowa

Strzegom

To najwyższy szczyt Wzgórz Strzegomskich o wysokości 345 m n.p.m. Wyrasta stromym, zwieńczonym skałkami stożkiem, na wschód od Góry św. Jerzego. Stanowi charakterystyczny akcent w panoramie miasta i okolic, a zarazem najcenniejszy obiekt przyrodniczy w regionie. Widok ze szczytu obejmuje ogromny obszar Niziny Śląskiej, Masywu Ślęży, Gór Sowich oraz Gór Kaczawskich, a za nimi Karkonoszy ze Śnieżką. Swoją nazwę zawdzięcza krzyżowi, który na szczycie góry został umieszczony z okazji setnej rocznicy bitwy pod Strzegomiem, rozegranej 4 czerwca 1745 roku. W związku ze złożoną budową geologiczną, na Górze Krzyżowej wykształcił się cenny zespół roślinności naskalnej i ciepłolubnej. Między innymi wyrasta na wzgórzu zanokcica skalna, perłówka orzęsiona, oman szorstki oraz dzwonek szerokolistny. Wzgórze jest niewątpliwie atrakcją Strzegomia, chętnie odwiedzaną przez mieszkańców i turystów. U podnóża wzniesienia przebiega promenada spacerowa, przy której rozpoczyna się, stworzona kilka lat temu, ścieżka edukacyjna. Na sam szczyt wiedzie sto kamiennych schodów.

ul. Promenada
58-150 Strzegom
(tu zostaw auto)